Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114927
Title: 2011 – 2015: del carrer a les institucions. Confiança en el sistema polític i efecte sobre les mobilitzacions socials
Author: Casellas Sulé, Miquel
Director/Tutor: Carmona Benito, Sara
Keywords: Sociologia
Crisi econòmica, 2008-
Moviments socials
Treballs de fi de grau
Sociology
Global Financial Crisis, 2008-...
Social movements
Bachelor's thesis
Issue Date: Jul-2017
Abstract: (cat) L’esclat de la crisi del 2008 i les problemàtiques existents fruit d’un no trencament amb el règim franquista van causar un augment de les mobilitzacions socials a l’Espanya del 2008 al 2012; però a partir del 2014 es va produir un descens. Si les condicions de vida no van millorar i la major part de les demandes del 15M no van ser assolides, per què van baixar les mobilitzacions? El partit polític Podemos neix al gener del 2014: és una simple coincidència o potser la formació política va retornar la confiança en el sistema polític, perduda per part de la població, i això provoqués un descens de les mobilitzacions? Aquest treball posa el focus en com es viu aquest fenomen al barri del Guinardó (Barcelona).
(eng) The outbreak of the crisis of 2008 and the existing problems resulting from not breaking with the Francoism caused an increase of social mobilizations in Spain from 2008 to 2012; however, since 2014 it has decreased. If living conditions did not improve and most of the 15M demands were not achieved, why are there fewer mobilizations? The political party Podemos was born in January 2014: is it a simple coincidence or maybe the party brought back the confidence in the political system, lost by much of the citizens, and this caused a decrease in social mobilizations? This research focuses on how this phenomenon is lived in the Guinardó’s neighbourhood (Barcelona).
Note: Treballs Finals del Grau de Sociologia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017 , Tutor: Sara Carmona Benito
URI: http://hdl.handle.net/2445/114927
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Sociologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-SOC-Casellas-Miquel-juliol17.pdf1.51 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons