Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/115009
Title: Una mirada feminista a la pantalla. Anàlisi sociològica de la construcció cinematogràfica de la feminitat i els models d’amor
Author: Micó Peralta, Ariadna
Director: Camps Calvet, Clara
Keywords: Sociologia
Feminisme
Dones en la cinematografia
Treballs de fi de grau
Sociology
Feminism
Women in motion pictures
Bachelor's thesis
Issue Date: Jul-2017
Abstract: (cat) Aquesta recerca pretén analitzar diverses pel·lícules que tracten el tema de l’amor, sota la premissa de que el cinema és un mitjà socialitzador que transmet uns valors i unes idees determinades. Així doncs, l’estudi analitza el model de feminitat que s’associa a les dones, segons els estereotips de gènere, les relacions amoroses que apareixen, tenint en compte els mites de l’amor romàntic i observa la importància del paper de les dones per al desenvolupament de la història. Per a fer-ho s’ha dut a terme una recerca bibliogràfica, mitjançant la qual s’ha creat una pauta d’observació que permet analitzar sociològicament un film des d’una perspectiva de gènere.
(eng) The aim of this research is to analyse romantic films taking into account that cinema is a sociological way to transfer certain values and ideas. Therefore, this study analyses the standard of femininity that is associated with women regarding stereotypes of gender, the romantic relationships that appear taking into account the love myths, and observing the importance of the role of women for the development of the story. I will use different academic resources to establish a parameter to sociologically analyse the films from the point of view of gender.
Note: Treballs Finals del Grau de Sociologia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017 , Tutor: Clara Camps Calvet
URI: http://hdl.handle.net/2445/115009
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Sociologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-SOC-Micó-Ariadna-juliol17.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons