Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/115317
Title: Els fons especialitzats a les biblioteques públiques de Catalunya: una proposta de directrius
Author: Navarro Gomis, Carla
Director: Agustí, Lluís
Keywords: Biblioteques públiques
Col·leccions especials
Treballs de fi de grau
Normes
Public libraries
Special collections (Libraries)
Bachelor's thesis
Standards
Issue Date: 2017
Abstract: Els fons especialitzats són una tipologia de fons especial. Aquests fons van ser creats per marcar una diferenciació entre les col·leccions proposades per les biblioteques públiques, les quals tenen un fons general inicial molt similar. La manca de directrius i estàndards propis d’aquests fons n’ha propiciat un desenvolupament erràtic i, sovint, mal orientat. Ara que els fons especialitzats prenen un protagonisme creixent, ha arribat el moment d’elaborar els documents que precisin amb claredat què entenem per fons especialitzat i com s’han d’articular dins la biblioteca pública. En aquest treball es presenta una proposta de directrius per als fons especialitzats de les biblioteques públiques de Catalunya. Aquesta pretén servir com a guia per a professionals bibliotecaris i a les administracions competents per a la creació, desenvolupament i gestió d’aquests fons.
Note: Treballs Finals de Grau d'Informació i Documentació, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutor: Lluís Agustí Ruiz
URI: http://hdl.handle.net/2445/115317
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Informació i Documentació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_NavarroCarla.pdf727.95 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons