Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/115456
Title: Toxina botulínica: un nou tractament per a les distonies focals i l'espasme hemifacial.
Author: Martí Domènech, Ma. Josep
Tolosa, Eduardo
Keywords: Toxina botulínica
Espasmes
Neurologia
Tics
Botulinum toxin
Spasms
Neurology
Tic disorders
Issue Date: 1-Jan-1990
Publisher: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Abstract: La teràpia amb toxina botulínica (TB), fàrmac a hores d'ara encara experimental, ha suposat per a milers de persones afectes de síndrome distònica una finestra oberta a l'esperança. Des que el Dr. Alan Scott la va usar per primer cop per tractar l'estrabisme s'ha aplicat, la majoria de les vegades amb èxit, en les distonies focals i multifocals. La TB actua bloquejant a nivell pre-sinàptic l'alliberament de l'acetilcolina a la placa motora, causant una parèsia transitòria de la musculatura on s'injecta. Actualment es coneixen cinc tipus diferents de toxina, essent la de tipus A la que s'empra per al tractament de l'estrabisme i les distonies focals...
Note: Reproducció del document publicat a:
It is part of: Annals de Medicina, 1990, vol. 76, num. 8, p. 201-202
URI: http://hdl.handle.net/2445/115456
ISSN: 0210-7465
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Medicina)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
534249.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.