Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/115458
Title: Tractament dels gliomes malignes: estat actual*
Author: Graus Ribas, Francesc
Keywords: Glioma
Tumors
Sistema nerviós
Cirurgia
Radioteràpia
Quimioteràpia
Gliomas
Tumors
Nervous system
Surgery
Radiotherapy
Chemotherapy
Issue Date: 1-Jan-1989
Publisher: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Abstract: Els gliomes malignes (astrocitoma anaplàstic i glioblastoma multiforme)són els tumors dels sistema nerviós més freqüents després dels meningiomes. La seva incidència, l'ocurrència en l'edat mitjana de vida, així com la considerable morbiditat que produeixen fan dels gliomes malignes un problema mèdic i social important. El tractament actual dels gliomes malignes no és, ni de bon tros, óptim. En les dues últimes dècades el seu pronòstic s'ha intentat millorar mitjançant el tractament combinat amb cirurgia, radioteràpia (RT) i quimioteràpia. L'eficàcia dels diferents tractaments ha estat avaluada en treballs clínics randomitzats i ben dissenyats....
Note: Reproducció del document publicat a:
It is part of: Annals de Medicina, 1989, vol. 75, num. 1, p. 25-26
URI: http://hdl.handle.net/2445/115458
ISSN: 0210-7465
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Medicina)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
177768.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.