Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/115689
Title: Maneig farmacològic de la pacient embarassada a la consulta dental
Author: López Estévez, Laura
Director/Tutor: Fernández, Alex (Fernández Solanas)
Keywords: Embaràs
Odontologia
Administració de medicaments
Treballs de fi de grau
Pregnancy
Dentistry
Administration of drugs
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2017
Abstract: L’embaràs és una condició normal i saludable que causa alteracions en la fisiologia de la pacient, resultat de l’augment de les necessitats maternes i fetals. L’increment de la secreció hormonal i el creixement fetal indueixen determinades variacions que afecten significativament la farmacocinètica dels diferents medicaments. Així, la prescripció d’aquests durant el període gestacional no s'ha de basar només en l'etiologia de la malaltia, sinó també en l'efecte del fàrmac sobre l'embrió, ja que pot ser tòxic i/o donar lloc a lesions irreversibles. L'objectiu d'aquest treball és revisar la literatura a la cerca de respostes basades en l'evidència pel que fa als dilemes freqüents entre els dentistes en relació amb la farmacoteràpia dental de les dones embarassades. Es donarà èmfasi específic als fàrmacs freqüentment prescrits pels odontòlegs: anestèsics locals, analgèsics i antiinflamatoris, antimicrobians, ansiolítics i medicaments d'emergència. D'aquesta revisió es pot concloure que els fàrmacs comunament utilitzats en odontologia són segurs durant l'embaràs. Nogensmenys, els dentistes han d'avaluar acuradament els riscos i els beneficis de prescriure o administrar qualsevol medicament a una pacient gestant, i la decisió apropiada ha de reflectir l'evidència actual. En alguns casos, la dosificació ha de ser modificada o fins i tot, el medicament pot estar contraindicat; tanmateix, hi ha ocasions en que no és necessari cap tipus d’ajustament.
Note: Treball Final de Grau d'Odontologia, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Director: Alex Fernández Solanas
URI: http://hdl.handle.net/2445/115689
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Odontologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
115689.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons