Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/115944
Title: Intervencions infermeres en la detecció precoç i tractament dels nens amb TDAH i la seva família
Author: Ripoll Mota, Neus
Director/Tutor: Piñar Rodríguez, Sergi
Keywords: Trastorns per dèficit d'atenció amb hiperactivitat en els infants
Infermeria
Treballs de fi de grau
Attention deficit disorder with hyperactivity in children
Nursing
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2016
Abstract: Introducció. El TDAH és una de les malalties mentals infantils amb més incidència en l’actualitat. Té un gran nombre de conseqüències per a la vida quotidiana dels nens (en àmbits individuals, familiars, socials i acadèmics) i per a la vida dels seus cuidadors. Objectius. Determinar les intervencions infermeres en la prevenció, la detecció precoç i el tractament dels nens diagnosticats en TDAH i les intervencions que es realitzen als pares d’aquests nens. Metodologia. Revisió bibliogràfica on s’han emprat les bases de dades de Cinahl, Pubmed, Enfispo, Cuiden, Trip database i Cuidatge. Resultats. S’han incorporat un total de catorze articles: quatre revisions bibliogràfiques, tres articles originals qualitatius, cinc articles originals quantitatius, una tesis doctoral i un assaig controlat aleatòriament. Conclusions. El paper de la infermera en aquesta patologia encara no està del tot definit. Tot i això, actualment participa en la detecció precoç i el cribatge dels possibles casos i en el seguiment dels nens amb la patologia, mitjançant programes de recolzament i entrenament per les diverses situacions a les que s’enfronten i detectant possibles conseqüències negatives de la malaltia (depressions, ansietats, problemes acadèmics o socials) tant els nens com els seus cuidadors.
Note: Treballs Finals de Grau d'Infermeria, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Sergi Piñar Rodríguez
URI: http://hdl.handle.net/2445/115944
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Infermeria / Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
115944.pdf380.66 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons