Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11634
Title: Corpus Oral Dialectal (COD). Felanitx
Author: Pons, Clàudia
Viaplana, Joaquim, 1942-
Keywords: Dialectologia
Català parlat
Lingüística
Balear
Mallorquí
Felanitx (Balears)
Dialectology
Spoken Catalan
Linguistics
Balearic
Mallorquí language
Felanitx (Balearic Islands)
Issue Date: 9-Oct-2009
Abstract: Aquest document conté la transcripció fonètica, la fonortogràfica i l'arxiu de so d'un fragment de conversa lliure amb un informant de Felanitx que forma part del Corpus Oral Dialectal (COD). El COD és un component del Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB), un arxiu de corpus de llengua catalana oral contemporània que ha estat confegit pel grup de recerca Grup d'Estudi de la Variació (GEV) amb la finalitat de contribuir a l'estudi de la variació dialectal, social i funcional en la llengua catalana. Aquest i altres materials del CCCUB són accessibles directament al Dipòsit Digital de la UB (http://diposit.ub.edu) o a través del web del CCCUB (http://www.ub.edu/cccub).
Related resource: http://www.ub.edu/cccub/
URI: http://hdl.handle.net/2445/11634
Appears in Collections:Corpus Oral Dialectal (COD)
Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB)
Dades - Recerca

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
COD_Felanitx_MP3.mp3Arxiu de so16.24 MBUnknownView/Open
COD_Felanitx_Fon.pdfTranscripció fonética253.15 kBAdobe PDFView/Open
COD_Felanitx_For.pdfTranscripció fonoortogràfica205.96 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons