English   Español   Català  
  Inici UB Imatge de diagramaci

Dipòsit Digital de la UB >   Recerca >   Grup d'Estudi de la Variació (GEV) - Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB) >   Corpus Oral Dialectal (COD) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11635

Title: Corpus Oral Dialectal (COD). Formentera1
Authors: Pons, Clàudia
Viaplana, Joaquim, 1942-
Matèria: Dialectologia
Català parlat
Lingüística
Balear
Formentera (Balears)
Dialectology
Spoken Catalan
Linguistics
Balearic
Formentera (Balearic Islands)
Issue Date: 9-Oct-2009
Abstract: Aquest document conté la transcripció fonètica, la fonoortogràfica i l'arxiu de so d'un fragment de conversa lliure amb un informant de Formentera que forma part del Corpus Oral Dialectal (COD). El COD és un component del Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB), un arxiu de corpus de llengua catalana oral contemporània que ha estat confegit pel grup de recerca Grup d'Estudi de la Variació (GEV) amb la finalitat de contribuir a l'estudi de la variació dialectal, social i funcional en la llengua catalana. Una selecció de materials del CCCUB ha estat dipositada al RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya, www.recercat.net), i també és accessible a través del web del CCCUB: http://www.ub.edu/cccub.
Recurs relacionat: http://www.ub.edu/cccub/
URI: http://hdl.handle.net/2445/11635
Appears in Collections:Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB)
Corpus Oral Dialectal (COD)
Dades - Recerca

Files in This Item:

File Description SizeFormat
COD_Formentera1_MP3.mp3Arxiu de so8.88 MBUnknownView/Open
COD_Formentera1_Fon.pdfTranscripció fonética196.69 kBAdobe PDFView/Open
COD_Formentera1_For.pdfTranscripció fonoortogràfica170.09 kBAdobe PDFView/Open
RefWorks
Mendeley
Recommend this item

This item is licensed under a Creative Commons License

Creative Commons

 

Feedback