Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/116523
Title: Female characters in Ralph Ellison’s Invisible Man: role and purpose
Author: Juana Ferré, Bruna de
Director: Bosch Vilarrubias, Marta
Keywords: Afroamericans
Estereotip (Psicologia)
Personatges literaris
Treballs de fi de grau
Dones
Afro-Americans
Stereotype (Psychology)
Characters and characteristics in literature
Bachelor's thesis
Women
Ellison, Ralph. Invisible man
Issue Date: 8-Sep-2017
Abstract: [eng] The aim of this dissertation is to examine the role and purpose of female characters in Ralph Ellison’s Invisible Man, in order to determine whether his social denunciation regarding the black community’s rights includes not only men, but also women. To do so, the novel will be analyzed and five different articles on the topic will be used to support the drawn conclusions. After a brief explanation of the novel’s historical and social context, the analysis of the interactions between female characters and the narrator will serve as the base to establish the women’s role and purpose in the story. Finally, examining how they participate in Ellison’s portrayal and denounce of the numerous stereotypes that white society had about black men will help determine what use the author makes of his female creations..
[cat] L’objectiu d’aquest estudi és examinar el paper i propòsit dels personatges femenins de Invisible Man, de Ralph Ellison, per tal de determinar si la seva denúncia social sobre els drets de la comunitat afro americana també inclou a les dones, i no tan sols als homes. Per tal d’aconseguir-ho, s’analitzarà la novel·la, i cinc diferents articles seran utilitzats per tal de recolzar les conclusions tretes. Després d’una breu explicació sobre el context social i històric de la novel·la, l’anàlisi de les interaccions entre els personatges femenins i el narrador serviran com a base per a establir el paper i propòsit de les dones dins la història. Finalment, examinar com els personatges femenins participen en la representació i denúncia que Ellison duu a terme sobre els nombrosos estereotips de la societat envers els homes afro americans ajudarà a determinar l’ús que l’autor fa de les seves creacions femenines.
Note: Treballs Finals del Grau d'Estudis Anglesos, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutora: Marta Bosch Vilarrubias
URI: http://hdl.handle.net/2445/116523
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estudis Anglesos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Treball de Fi de Grau.pdf310.88 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons