Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/116605
Title: La vida musical a Reus a l’època dels Mateu (1854-1973)
Author: Pascual Anguera, Ester
Director/Tutor: Aviñoa, Xosé
Keywords: Història de la música
Reus (Catalunya)
Music history
Reus (Catalonia)
Mateu Mas, Estanislau, 1854-1911
Mateu Valls, Estanislau, 1877-1973
Segle XIX-segle XX
19th century-20th century
Issue Date: 13-Jan-2017
Abstract: [cat] Aquesta tesi explica i analitza la vida musical a la ciutat de Reus en el període comprès entre 1854 i 1973, època en què els compositors Estanislau Mateu Mas i Estanislau Mateu Valls van viure i van realitzar la seva activitat professional. Amb aquesta finalitat s'estudien els diversos tipus de música que eren més populars a la ciutat en aquell període: l'evolució de l'òpera i la sarsuela a la ciutat, com i qui interpretava la música en els cafès, l'aparició i desenvolupament de la música coral a Reus així com l'aparició d'entitats i espais dedicats al cultiu i difusió de la música com els Jardins d'Euterpe, la Banda Municipal o l'Associació de Concerts; entitats que van suposar un augment considerable de l'afició i cultura musical entre els reusencs, i que els va permetre gaudir de la presència de primeres figures musicals de l'època, a més de conèixer les novetats musicals del repertori europeu. S'exposa també a través de la seva biografia, les aportacions que van fer a la vida musical i cultural els mestres Estanislau Mateu Mas (1854-1911) i Estanislau Mateu Valls (1877-1973), sent el primer el que va difondre la música de Wagner a la ciutat, a més d'organitzar concerts amb una determinada periodicitat, la qual cosa fou l’ origen de la futura Associació de concerts de Reus. El mestre Estanislau Mateu Mas, a més, va aconseguir augmentar la qualitat interpretativa del Cor del Centre de Lectura convertint-lo en Orfeó. La competició de l'orfeó amb una altra coral reusenc, l'Eco Republicà, va provocar que les dues s'esforcessin per tenir una excel·lent qualitat musical, arribant a guanyar prestigiosos concursos internacionals. El mestre era, a més, un excel·lent intèrpret de piano i es va dedicar a la docència i a la composició, sent populars en l'època els ballables que componia, dels quals les partitures per a piano van gaudir de certa popularitat. El seu fill, Estanislau Mateu Valls, va desenvolupar en un principi la seva carrera musical a Barcelona, estant en contacte amb les grans figures culturals de l'època i fundant l'Orfeó de Sants, coral mixta que va collir grans èxits sota la seva direcció. A la mort del seu pare, el va rellevar en la direcció del Orfeó Reusenc, convertint-la en cor mixt i entitat independent i recuperant la bona qualitat interpretativa del cor. Com a compositor es va centrar en l'harmonització de cançons populars catalanes així com en la composició de música religiosa. Finalment el treball conclou amb una anàlisi de la biblioteca musical personal de tots dos mestres conservada íntegrament al local del Orfeó Reusenc. Es va realitzar un registre de cadascuna de les partitures i documents conservats amb les seves principals característiques, i a partir d'aquí es va crear una base de dades que permet conèixer amb exactitud el contingut i localització de cada un dels documents que la integren. A través de l'anàlisi del material conservat i de les dades històriques recopilades podem saber quina música escoltaven els reusencs i qui la interpretava, sent aquesta una aportació clau per a la història musical catalana, ja que Reus era en aquest moment la segona ciutat més important de Catalunya
[eng] In this thesis musical life in Reus during the period comprised between 1854 and 1973 (time when meaningful composers such as Estanislao Mateu Mas and Estanislao Mateu Valls lived and performed their professional activity) is explained and analyzed. In order to do this, the evolution of various of the most popular types of music in the city during that period is studied, as well as the appearance of associations and places dedicated to music cultivation and promotion such as the Euterpe Gardens, the Municipal Band or the Association of Concerts. These associations supposed on the one hand, a considerable increase of the musical liking in the city and on the other hand, the possibility of both enjoying the presence of first musical celebrities of that time and getting to know the musical novelties in the European repertoire. Contributions made both to the musical and cultural life by these remarkable figures: Estanislao Mateu Mas (1854-1911) and Estanislao Mateu Valls (1877-1973) are exhibited all throughout their biographies. Estanislao was the first one to spread the music of Wagner in Reus and he managed to increase the interpretative quality of the Coro del Centro de Lectura (Choir of the Reading Centre), turning it into a Choral Society, as an excellent piano interpreter. He also dedicated himself to teaching and composing, being popular at the time the dance classes he composed. His son, Estanislao Mateu Valls, began his musical career in Barcelona, where hefounded the Sants Choral Society. Upon the death of his father, he relieved him in the direction of the Reus Choral Society (Orfeón Reusense), converting it into a mixed choir and independent entity and recovering its good acting quality. He made numerous harmonizations of Catalan folk songs and composed religious music. The work concludes by performing an analysis of both teachers’ personal music library, which has been completely preserved in the premises of the Orfeón Reusense. A record was made of each of the scores and documents kept in a database that allows you to know exactly the content and location of each of the documents that make it up. In this way we know what type of music people from Reus were listening to and who interpreted it, being therefore a key contribution to the Catalan musical history, since Reus was the second most important city of Catalonia at the time.
URI: http://hdl.handle.net/2445/116605
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EPA_TESI.pdf76.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.