Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/116627
Title: La regulació de l'allotjament col·laboratiu a Catalunya: anàlisi de les propostes de l'Autoritat Catalana de la Competència
Author: Rodríguez Font, Mariola
Keywords: Allotjaments turístics
Economia col·laborativa
Catalunya
Autoritats administratives independents
Tourist accommodation
Sharing economy
Catalonia
Independent regulatory commissions
Issue Date: 2016
Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Abstract: La intervenció pública en l´anomenada "economia col·laborativa" és un desafiament present a les actuals agendes de governs i administracions. I és un desafiament perquè aquest nou model de mercat -caracteritzat a grans trets per potenciar l'intercanvi entre particulars de béns i/o serveis infrautilitzats mitjançant plataformes basades en l'ús de la tecnologia-, té un indiscutible caràcter disruptiu des dels punts de vista social, econòmic i també jurídic, dels quals els poders públics no es poden, per motius obvis, desentendre. L´objectiu d´aquest treball és donar a conèixer com, a Catalunya, el tractament d´aquest fenomen per part de l´Administració pública, està potenciant de manera indiscutible la tasca de supervisió de l´Autoritat Catalana de la Competència (ACCO). Aquest organisme està jugant un paper essencial davant el repte col·laboratiu, ja que de les seves consideracions depèn, en part, la consolidació d´aquest nou tipus de model de mercat.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/rcdp.i53.2016.2847
It is part of: Revista Catalana de Dret Públic, 2016, num. 53, p. 163-181
Related resource: https://doi.org/10.2436/rcdp.i53.2016.2847
URI: http://hdl.handle.net/2445/116627
ISSN: 1885-5709
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Administratiu, Dret Processal, Història del Dret i Dret Financer i Tributari)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
670168.pdf535.46 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons