Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/117362
Title: La formació del professorat d'ensenyament secundari: competències, incompetències i negligències
Author: Alturo, Núria
Soler, Albert, 1963-
Keywords: Educació secundària
Batxillerat
Formació del professorat
Català
Literatura catalana
Secondary education
Baccalaureate (Secondary school educational programme)
Teacher training
Catalan language
Catalan literature
Issue Date: 2017
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Exposició del marc normatiu, acadèmic i polític, que configura el sistema actual de formació del professorat de secundària, batxillerat i cicles formatius en relació amb l'especialitat de llengua i literatura catalanes. A partir de l'anàlisi de diverses titulacions i de documents normatius, i d'entrevistes a persones en formació, es fan notar els dèficits i contradiccions del sistema i les conseqüències negatives que se'n deriven, especialment (a) les dificultats dels experts per accedir a la professió docent i (b) la falta de garanties pel que fa al domini de l'especialitat per part dels professionals del futur. Es proposen solucions fonamentades en les recomanacions de la Coordinadora d'Estudis Universitaris de Filologia Catalana i la Resolució del Consell de la Xarxa Vives d'Universitats de 12 de febrer de 2016.
Note: Versió en premsa. Publicat amb permís dels editors del volum Afer d'estat (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans)
It is part of: Capítol del llibre: Daniel Casals i Francesc Foguet (ed.) Afer d'estat. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. 2017 (en premsa).
URI: http://hdl.handle.net/2445/117362
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soler-Alturo-2017-31maig2017-1.pdf659.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.