Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/117443
Title: La representació i comprensió de la forma en la pintura per capes
Author: Carbonell Martínez, Pau
Director/Tutor: Quílez Bach, Miquel
Quílez Cepero, Natalia
Keywords: Tècniques pictòriques
Painting techniques
Colors
Issue Date: 29-Sep-2017
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi tracta del mètode pictòric i la tècnica d'execució de tres exercicis pictòrics, set retrats en total realitzats per l'autor, com un procés d'aprenentatge i evolució de les mateixes capacitats representatives. Amb l'anàlisi de l'obra personal i de com aquesta s'adapta en l'àmbit de la pintura realitzada amb capes amb poca acció de cobertura, així mateix es realitza l'anàlisi d'aquests set retrats dels quals es desenvolupa el seu procés pictòric per fases i estadis. Mitjançant la documentació amb imatges fotogràfiques dels diferents passos realitzats. A mesura que se succeeixen les imatges, es comenten els passos seguits, a on s'explica els materials que s'han fet servir, com aquests s'apliquen i quin resultat s'aconsegueix com es mostra al passi d'imatges generals i als detalls d'imatge. D'aquesta manera s'incorporen conceptes referents a aspectes tècnics dels materials que s'empren, conceptes referents al mètode pictòric i conceptes referents a l'anàlisi formal de l'obra pictòrica. El projecte d'aquesta tesi arranca de la necessitat de donar sentit a la mateixa obra pictòrica com a objecte d'estudi. A part de la necessitat personal, que es justifica per la presa de consciència i millora de la qualitat tècnica de l'obra pictòrica, si hom es pregunta per la necessitat d'un projecte de tesi sobre l'obra pictòrica personal, haurà de comprendre l'evolució de les capacitats representatives com a font de coneixement, que es produeix durant la trajectòria personal d'un pintor figuratiu, o millor dit il·lusionista, a l'hora de satisfer les necessitats de representació de la forma pictòrica, les quals es van actualitzant al llarg de la seva trajectòria personal.
URI: http://hdl.handle.net/2445/117443
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Pintura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PCM_TESI.pdf16.45 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons