Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/117542
Title: El paisatge institucionalitzat versus el paisatge invisibilitzat: una aproximació crítica a través de la pràctica artística
Author: Marín Peinado, Eva
Director: Blanch, Teresa (Blanch Malet)
Keywords: Art contemporani
Paisatge en l'art
Fotografia
Videoart
Ecologisme
Arquetip (Psicologia)
Contemporary art
Landscape in art
Photography
Video art
Ecologism
Archetype (Psychology)
Issue Date: 20-Sep-2017
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi presenta els descobriments de la investigació artística realitzada sobre les representacions institucionals del paisatge català. L’estudi aborda concretament des d’una perspectiva crítica les visibilitats i invisibilitats que es donen en les representacions institucionals del paisatge català. En primer lloc s’aborda la mirada romàntica com una forma de consum del paisatge encara present en els nostres dies explorant quins són els arquetips paisatgístics que utilitza la institució governamental, política i turística, per oferir-nos certes visions normatives del territori català. En segon lloc, aquest treball teixeix una mirada alternativa al paisatge normatiu i arquetípic institucional analitzant l’obra d’artistes nacionals i internacionals que investiguen sobre els paisatges directament afectats per les conseqüències del progrés. Perfilant la perifèria i les zones septentrionals de Catalunya com a territoris invisibilitzats per la institució catalana s’analitza la crisi de representació del paisatge i es detalla com des de la societat civil i l’art es configura un nou sentit del lloc en contraposició a les visions uniformadores del paisatge. En tercer lloc, a través de la pràctica artística pròpia s’evidencia la necessitat de proporcionar representacions alternatives i crítiques del paisatge substituint la mirada panoràmica i homogeneïtzadora per una nova visió analítica i rastrejadora que posi de manifest les contradiccions i tensions que el paisatge conté.
URI: http://hdl.handle.net/2445/117542
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EMP_TESI.pdf13.82 MBAdobe PDFView/Open


Embargat   Document embargat fins el 20-9-2019


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons