Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/117703
Title: Theory and application of audiovisual materials in the English classroom
Author: Andreu Casalins, Alba
Director/Tutor: Gilabert Guerrero, Roger
Keywords: Sistemes multimèdia
Audiovisuals
Ensenyament de llengües
Treballs de fi de grau
Multimedia systems
Audio-visual materials
Language teaching
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2017
Abstract: [eng] In the information era, the media have become a central focus in people’s lives. We are surrounded by the visual, and TV series and other online videos are very popular entertainment systems, specially among teenagers and young adults. Introducing audiovisual materials in the English classroom offers an unlimited number of possibilities for teachers and students, since videos are both authentic and motivating materials. The premise behind this paper is Mayer’s Cognitive Theory of Multimedia Learning, which believes that information is better learned if presented with words and pictures at the same time. This paper gathers the most important findings regarding multimedia and the use of audiovisual materials in the fields of SLA and TEFL, as well as the use of subtitles and captions to promote language learning.
[cat] A l'era de la informació, els mitjans de comunicació s'han convertit en un dels principals interessos en les nostres vides. En un món ple d'imatges, les sèries de televisió i els vídeos a Internet són un dels sistemes d'entreteniment més populars entre els joves, i la possibilitat d'introduir materials audiovisuals a la classe d'anglès suposa un ampli ventall de possibilitats tant pels professors com pels alumnes, ja que els vídeos són materials autèntics i motivants. La premissa en la qual es basa aquest treball és la teoria cognitiva de l’aprenentatge multimèdia (Cognitive Theory of Multimedia Learning) de Mayer, que creu que s'aprèn millor si la informació es presenta en forma de text i imatges. Aquest treball recull les troballes de l'estudi de l'prenentatge amb multimèdia i l'ús de materials audiovisuals en els camps de l'Adquisició d'una segona llengua i de l'Ensenyament l'anglès com a llengua estrangera, així com la utilització de subtítols per promoure l'aprenentatge lingüístic.
Note: Treballs Finals del Grau d'Estudis Anglesos, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutor: Roger Gilabert Guerrero
URI: http://hdl.handle.net/2445/117703
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estudis Anglesos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FULL EDP - Alba Andreu.pdf673.68 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons