Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/117723
Title: Efectivitat de la utilització de la immersió en aigua en les dones gestants de baix risc obstètric i nounats durant el procés de part
Author: Minguell Tous, Ariadna
Macias Balil, Jessica
Director/Tutor: Seguranyes Guillot, Glòria
Keywords: Embarassades
Part
Hidroteràpia
Satisfacció dels pacients
Treballs de fi de grau
Pregnant women
Parturition
Hydrotherapy
Patient satisfaction
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2017
Abstract: Objectiu general. Avaluar l’efectivitat de la utilització de la immersió a l’aigua en les dones gestants de baix risc obstètric durant el procés de part en relació a les que tenen un part convencional pel que fa a la satisfacció materna i als resultats materns i neonatals. Àmbit d’estudi. La seu de la Maternitat de l’Hospital Clínic de Barcelona. Disseny. Disseny quasi experimental amb 3 grups d’estudi. Un grup control, on les dones donaran a llum mitjançant un part convencional, i 2 grups experimentals que es diferenciaran en que, en un, les dones passaran només el període de dilatació dins l’aigua i, en l’altre, hi passaran tant el període de dilatació com el d’expulsió. Subjectes d’estudi. S’estudiaran a 150 gestants de baix risc obstètric, 50 per a cada grup, que s’inclouran als diferents grups segons la seva preferència de tipus de part. La tècnica de mostreig serà no probabilística consecutiva. Instruments. S’utilitzarà l’Escala Visual Numèrica del dolor, l’Escala Mackey per la satisfacció materna, el Test d’Apgar i una graella de recollida de dades. Anàlisis de dades. Es realitzarà un anàlisis estadístic descriptiu i inferencial mitjançant les proves de contrast d’hipòtesi de chi al quadrat, t de Student i ANOVA. El nivell de significació serà <0,05. S’emprarà el programa estadístic SPSS versió 24.0. Resultats esperats. Les gestants que utilitzin la immersió a l’aigua durant el procés de part, estaran més satisfetes i presentaran menys complicacions que les dones que mantinguin un part convencional.
Note: Treballs Finals de Grau d'Infermeria, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutor: Glòria Seguranyes Guillot
URI: http://hdl.handle.net/2445/117723
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
117723.pdf2.1 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons