Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/118593
Title: Perfils i trajectòries acadèmiques dels i les estudiants amb discapacitat de la Universitat de Barcelona
Author: Alegre, Àngels
Vallés Segalés, Antoni
Joan, Montserrat
Keywords: Estudiants universitaris
Discapacitats
Educació inclusiva
Universitat de Barcelona
Issue Date: Nov-2017
Publisher: Universitat de Barcelona. Observatori de l'Estudiant
Abstract: Aquest informe té com a objectiu general descriure el perfil i la trajectòria acadèmica dels i les estudiants amb discapacitat que van accedir a la Universitat de Barcelona (UB) el curs acadèmic 2011-12 i, concretament, com a objectius específics es plantegen analitzar la taxa d’idoneïtat en la graduació1, la taxa de persistència2 i la taxa de rendiment3 d’aquests estudiants mitjançant el seu seguiment durant sis cursos acadèmics, partint dels indicadors definits en el Catálogo Oficial de Indicadores Universitarios del Sistema Integrado de Información Universitaria en la seva versió 5/2014. Per a la realització d’aquest treball s’ha utilitzat la base de dades secundàries dels i les estudiants amb discapacitat de nou ingrés a la UB el curs acadèmic 2011-12, proporcionades pel Servei de Planificació Academicodocent de la pròpia universitat.
URI: http://hdl.handle.net/2445/118593
Appears in Collections:Documents Institucionals (Observatori de l'Estudiant)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe Universitat i Inclusió.pdf634.67 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons