Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/118651
Title: MIAR: Matriu d’Informació per l’Anàlisi de Revistes
Author: Somoza Fernández, Marta
Rodríguez-Gairín, Josep-Manuel
Urbano, Cristóbal
Keywords: Revistes
Ciències socials
Avaluació
Periodicals
Social sciences
Evaluation
Issue Date: Dec-2017
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: La base de dades MIAR reuneix informació clau per a la identificació i l'anàlisi de revistes. Aquestes s'agrupen en grans àrees científiques -subdividides al seu torn en camps acadèmics més específics-. El sistema crea una matriu de correspondència entre les revistes, identificades pel seu ISSN i les bases de dades i repertoris que les indexen o inclouen. A més, s'indica el vincle a les webs dels editors i institucions responsables dels repertoris i fonts sempre que es disposa del mateix. MIAR és un instrument de suport per als que han de fer tasques d'avaluació: ara disposen de dades sobre la identificació i la difusió de les revistes on es publiquen els treballs objecte d'avaluació. MIAR inclou més de 40.000 publicacions, per a cadascuna de les quals s'analitza la seva presència a BBDDs i repertoris multidisciplinaris i com a resultat s'obté el seu ICDS.
Note: Projecte UBTT0323
Requeriments tècnics: Desenvolupada en MySQL amb entorn de programació PHP.
L'accés a la descripció i a la base de dades no estarà disponible fins la fi de la data d'embargament. Si esteu interessats a accedir-hi, contacteu amb idea@fbg.ub.edu
URI: http://hdl.handle.net/2445/118651
Appears in Collections:Dades - Recerca
Dades (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Descripció BBDD MIAR.pdfDescripció de la Base de Dades1.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
miar_registros_20171130.sql.zipBase de Dades5.28 MBzipView/Open    Request a copy


Embargat   Document embargat fins el 1-12-2022


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.