Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/119043
Title: Cercles de diàleg a l’escola: una manera de millorar el clima a l’aula i prevenir el conflicte
Author: Balaguer Rius, Núria
Director/Tutor: Castro Serres, Sílvia
Keywords: Gestió de conflictes
Intervenció educativa
Tesis de màster
Conflict management
Educational intervention
Masters theses
Issue Date: 2017
Abstract: [cat] Les pràctiques restauratives estan profundament arraigades, en diferents àmbits, a països com els Estats Units, Canadà, Regne Unit i Austràlia. A l’àmbit educatiu, la pedagogia restaurativa, cada vegada, guanya més terreny a la pedagogia tradicional i punitiva. En el nostre context, s’han realitzat pocs estudis sobre la eficàcia de les pràctiques restauratives a les aules. Per això, el present estudi té com objectiu comprovar si les pràctiques restauratives, en concret els cercles de diàleg, tenen els mateixos efectes que a altres països, sobretot, pel que fa al clima a l’aula. Es realitza una intervenció amb metodologia mixta (mix method) a un grup-classe de 17 alumnes d’una escola de Barcelona. Per una banda, s’analitzen dades quantitatives obtingudes a través de l’Escala Breu de Clima de Classe (EBCC) i, per l’altre, s’analitzen dades qualitatives relacionades amb les mateixes variables que mesura EBCC i obtingudes a través d’un qüestionari amb preguntes obertes.
[eng] Restorative practices are deeply established in different areas, in countries such as the United States, Canada, the United Kingdom and Australia. In educartion, restorative pedagogy increasingly gains more importance in traditional and punitive pedagogy. In our context, very few studies have been carried out on the effectiveness of restorative practices in classrooms. For this reason, this article aims to verify whether restorative practices, in particular the dialogue circles, have the same effects as in other countries and studies, above all, regarding the classroom atmosphere and the prevention of conflicts. An intervention with mixed methodology (mix method) is carried out in a group of 17 students from a school in Barcelona. On the one hand, quantitative data is obtained and analyzed through the Class Brief Class Scale (EBCC) , and on the other hand, qualitative data is analyzed in relation to the same variables measured by EBCC and obtained through a questionnaire with open questions.
Note: Màster en Mediació de conflictes, Facultat de Psicologia. Programa d’intervenció (Modalitat A). Curs: 2016-2017, Tutora: Sílvia Castro Serres
URI: http://hdl.handle.net/2445/119043
Appears in Collections:Màster Oficial - Mediació de conflictes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Nuria_Balaguer_Rius.pdf24.09 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons