Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/119129
Title: Noves famílies, noves identitats. Una recerca sobre les transformacions de la família a Barcelona
Author: Bestard Camps, Joan
Roigé, Xavier
Keywords: Família
Barcelona (Catalunya)
Family
Barcelona (Catalonia)
Issue Date: 2014
Publisher: Generalitat de Catalunya
Abstract: Es tracta d'una recerca sobre els processos de construcció de noves identitats familiars a l'àrea urbana de Barcelona dins del programa de recerca de l'IPEC. El treball ha analitzat, des d'una perspectiva etnogràfica, els ràpids canvis socials i legislatius en la societat i com han donat lloc a nous models de família. La recerca ha incidit, sobretot, en la perspectiva de com s'han creat les noves identitats i com s'han anat redefinint els rols, posicions i funcions de cadascun dels membres de la família.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/RevistaEtnologia/article/viewFile/279996/367690
It is part of: Revista d'Etnologia de Catalunya, 2014, num. 39, p. 204-208
URI: http://hdl.handle.net/2445/119129
ISSN: 1132-6581
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Antropologia Social)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
651240.pdf880.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.