Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/119304
Title: La protecció de dades en el context de l’internet of things i el big data
Author: González Fuentes, Andrea
Director: Comellas Estibal, Ginebra
Keywords: Dret mercantil
Protecció de dades
Treballs de fi de grau
Commercial law
Data protection
Bachelor's thesis
Issue Date: 2017
Abstract: En els darrers anys s’han produït grans progressos tecnològics que es reflecteixen especialment a la forma de relacionar-se. En efecte, avui és gairebé impossible trobar a algú que no tingui smartphone, però l’evolució tecnològica té altres conseqüències: cada vegada és més comú la connexió a internet de dispositius, com electrodomèstics, vehicles i tot tipus d’objectes quotidians. Tant és així que la consultora tecnològica Gartner Group ha previst que a l’any 2020 ja hi haurà uns 21 mil milions de dispositius connectats...
Note: Treballs Finals de Grau de Dret. Universitat de Barcelona. Curs: 2016-2017. Tutora: Ginebra Comellas i Estibal
URI: http://hdl.handle.net/2445/119304
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Dret

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Gonzalez_Fuentes.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons