Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/119568
Title: Herramienta para la elaboración de TFG en un entorno estadístico mediante Moodle ('book')
Author: Marín Feria, Susana
Torra Porras, Salvador
Llorente Galera, Francisco
Rico Gómez, Elena
Carrillo, Margarita
Keywords: Mètodes estadístics
Campus virtuals
Programari lliure
Statistical methods
Virtual campuses
Open source software
Issue Date: 30-Jan-2018
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: L'objectiu de l'article és presentar un treball d'innovació docent, realitzat per un grup de professors del Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB (DOI: 10.1344 / 401.000002955), consistent en la producció de un llibre de Moodle per a donar suport a aquells estudiants d'ADE (Administració i Direcció d'Empreses) que s'enfronten, al final dels seus estudis, al repte de realitzar la seva TFG (Treball de Fi de Grau). Està especialment dissenyat per a aquells que tenen pensat realitzar un TFG en el qual les tècniques estadístiques vagin a tenir un paper rellevant en el contingut del seu estudi. Efectivament, constatada la manca de coneixements que manifesten molts d'aquests estudiants sobre el procés a seguir a l'hora d'elaborar un treball d'investigació d'una certa entitat, com ho és el TFG, i l'ansietat que aquesta situació els genera, es va decidir produir aquest recurs docent, accessible sense cost des de la plataforma Moodle amb la qual els estudiants ja estan familiaritzats i que, a més, té l'avantatge afegit de disposar d'una sèrie d'eines auxiliars interessants que poden potenciar encara més la utilitat del material.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/RIDU2018.10.10
It is part of: RIDU: Revista d'Innovació Docent Universitària, 2018, num. 10, p. 102-121
URI: http://hdl.handle.net/2445/119568
Related resource: https://doi.org/10.1344/RIDU2018.10.10
ISSN: 2013-2298
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
675928.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons