Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/119704
Title: Cabanes remirades
Author: Climent Barba, Aitor
Director/Tutor: Grau Costa, Eulàlia
Keywords: Escultura
arquitectura
documentació
Treballs de fi de grau
Sculpture
architecture
documentation
Bachelor's thesis
Issue Date: 22-May-2017
Abstract: [cat] El projecte Cabanes Remirades consisteix en la construcció de la cabana a partir de material vegetal recollit en l’entorn immediat. La consecució de la intervenció en el territori és la documentació utilitzant el dibuix a partir de tintes i paper de material vegetal fabricat per el propi artista. Aquestes imatges són el document expositiu que recullen l’estructura efímera. La totalitat de l’experiència artística (recol·lecció – construcció – documentació) és entesa com a conjunt passeig) i es desenvolupa en diferents contextos on el bioterritori, climatologia i diferents individus rovoquen la seva percepció i, per tant, la modificació estructural. La consecució del conjunt d’intervencions és la mostra individuals de les imatges resultants però també l’extrapolació de l’experiència artística dirigida a diferents col•lectius per generar noves maneres de percebre l’entorn natural a través de didàctiques comunitàries.
[eng] The project “Reviewed cabins” consist in the construction of the cabin from the vegetal material recollected in the immediate environment.The consecution of the intervention on the territory is the documentation using the drawing technique with home-made ink and paper from natural elements. This images are the expositive documentation that explain the ephemeral constructions. The totality of the artistic experience (recollection – construction – documentation) is understood as a unity (walk) and it’s developed in different contexts where the bioterritory, climatology and different persons cause its perception and, for that, its structural modification. The consequence of all the interventions is the individual exhibition of the images and the extrapolation of the artistic experience to the different collectives to generate new forms to perceive the natural environment thought communal didactics.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2017, Tutor: Eulàlia Grau Costa
URI: http://hdl.handle.net/2445/119704
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CabanesRemirades- Aitor Climent.pdf27.24 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons