Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/119823
Title: Valor de la procalcitonina com a marcador pronòstic en el pacient politraumàtic en una unitat de cures intensives pediàtriques
Other Titles: Valor de la procalcitonina como marcador pronóstico en el paciente politraumático, en una unidad de cuidados intensivos pediátricos
The value of procalcitonin as a prognostic indicator in polytraumatized patients in a pediatric critical care unit
Author: Sardà Sánchez, Marta
Triviño, Miriam
Vila Pérez, David
Cambra Lasaosa, Francisco José
Jordán García, Iolanda
Keywords: Traumatisme
Xoc sèptic
Pronòstic mèdic
Pediatria
Traumatism
Septic shock
Prognosis
Pediatrics
Issue Date: 4-Jul-2016
Publisher: Societat Catalana de Pediatria
Abstract: Fonament. El politraumatisme (PT) greu té una morbimortalitat elevada. La procalcitonina PCT) podria ser útil com a indicador pronòstic. Objectiu. Definir els nivells de PCT en el pacient poli-traumàtic (PPT) i la seva implicació pronòstica. Mètode. Estudi prospectiu observacional. Criteris d'inclusió: pacients menors de 16 anys, ingressats per PT en una unitat de cures intensives pediàtrica (UCIP), amb determinació de PCT a l'ingrés i al cap de 24-48 hores. Període d'estudi: novembre del 2009 - novembre del 2011. Tractament esta- dístic mitjançant el paquet SPSS® versió 17.0. Resultats. De seixanta-set pacients amb politraumatisme, vint complien criteris. La mitjana d'edat era de 13,6 ± 4,2 anys i 19 (95%) eren homes. La puntuació del Pediatric Risk of Mortality Score Index (PRISM-III) era de 9,8 ± 7,38 i l'Índex de Trauma Pediàtric (ITP) de 5,5 ± 2,08. Els nivells mitjans de PCT a les 24 hores eren de 7,67 ± 18,05 ng/ml. Es van diagnosticar vuit casos d'infecció bacteriana. Cap pacient va ser èxitus. La PCT es va correlacionar amb la puntuació PRISM-III (R 0,6; p = 0,048). Els nivells mitjans de PCT eren significativament superiors en el grup que va necessitar ventilació mecànica respecte als que no en van necessitar(p = 0,046) i en el grup de pacients infectats (p = 0,039). Es va objectivar una tendència a la correlació entre els valors mitjans de PCT a l'ingrés i els dies d'ingrés (R 0,393, p = 0,1). Conclusions. Els valors de la PCT van ser elevats, per la freqüència de la complicació bacteriana en els PPT. La PCT podria ser útil com a factor pronòstic.
Note: Reproducció del document publicat a:
It is part of: Pediatria Catalana, 2016, vol. 76, num. 2, p. 1-4
URI: http://hdl.handle.net/2445/119823
ISSN: 1135-8831
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
668489.pdf105.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.