Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/120027
Title: La renda bàsica incondicional: una proposta racional pel segle XXI
Author: Arcarons i Bullich, Jordi
Raventós, Daniel
Torrens, Lluís
Keywords: Renda bàsica
Finançament
Política fiscal
Guaranteed annual income
Funding
Fiscal policy
Issue Date: 2016
Publisher: Generalitat de Catalunya
Abstract: La proposta de la renda bàsica (RB), una assignació monetària incondi­cional a tota la població, es discuteix en diferents branques acadèmiques des de fa quatre dècades. Però des de fa aproximadament només una ha tingut una revitalització impressionant, passant de l'àmbit acadèmic al social i polític, com és evident que ha succeït a la nostra nació, Cata­lunya, i al Regne d'Espanya. També a d'altres parts d'Europa i del món (Raventós i Wark, 2015). Això és especialment cert des de l'inici de la crisi econòmica, a causa de les conseqüències que les polítiques econò­miques que suposadament havien de fer-hi front han tingut sobre la vida de la immensa majoria de població no rica.
Note: Reproducció del document publicat a: http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_catalana/estudis_publicacions/nota_d_economia/numero-103/
It is part of: Nota d'Economia, 2016, num. 103, p. 173-193
URI: http://hdl.handle.net/2445/120027
ISSN: 0213-3644
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Sociologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
665548.pdf423.94 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons