Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/120202
Title: Elaboració d’un manual de bones pràctiques en la localització, adquisició, tractament i difusió de fons privats als arxius municipals
Author: Massaguer i Cassola, Oleguer
Director: Palomar Baget, Núria
Keywords: Arxivística
Gestió d'arxius
Treballs de fi de grau
Archive science
Archives administration
Bachelor's thesis
Issue Date: Jan-2018
Abstract: El treball que es planteja és l’elaboració d’un manual de bones pràctiques en la localització, adquisició, tractament i difusió de fons privats als arxius municipals, on es plasmin a cada moment del procés aquells aspectes mínims necessaris per a garantir la correcta conservació, tractament i difusió d’aquests fons. L’abast del treball correspon al tractament dels fons privats, tals com personals, patrimonials, empresarials i d’entitats, principalment en suport paper i pergamí.
Note: Treballs Finals de Grau d'Informació i Documentació, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutora: Núria Palomar Baget
URI: http://hdl.handle.net/2445/120202
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Informació i Documentació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Treball_Final_Grau-Oleguer_Massaguer_Cassola.pdf612.38 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons