Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/120294
Title: Diagnosi sobre l’efecte del submarinisme en les comunitats bentòniques de la Reserva Marina de les Illes Medes
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Author: Hereu Fina, Bernat
Linares Prats, Cristina
Keywords: Ecologia marina
Bentos
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (Catalunya)
Marine ecology
Benthos
Montgrí, Medes Islands and Baix Ter Natural Park (Catalonia)
Issue Date: 2016
Abstract: La normativa específica dels usos i activitats de l’àrea protegida de les Illes Medes, estan regulats pel Pla Rector d’Usos i Gestió recollit aprovat el 2008 (en el Decret 222/2008, d'11 de novembre, pel qual s'aprova el Pla rector d'ús i gestió de l'Àrea Protegida de les Illes Medes), i que recentment ha estat modificat en els seus annexes 1 i 6 (ORDRE AAM/112/2015, de 30 d'abril). En aquesta nova normativa es regula el nombre de submarinistes que poden accedir a les diferents zones de busseig (Taula 1) segons el grau de fragilitat de les comunitats en les que s’hi desenvolupa aquesta activitat. Aquesta normativa preveu que aquest nombre pugui anar canviant al llarg del temps en funció de la informació que es vagi obtenint sobre l’estat de conservació de les comunitats i l’impacte del submarinisme sobre els fons.
Note: Memòria tècnica. Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció General de Polítiques Ambientals.
URI: http://hdl.handle.net/2445/120294
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seguiment 2016 Diagnosi.pdf560.75 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons