Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/120297
Title: Seguiment del medi marí al Parc Natural del Cap de Creus i al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Memòria 2016
Author: Hereu Fina, Bernat
Aspillaga Cuevas, Eneko
Atienza, Isaac
Burgués Martínez, Itziar
Capdevila Lanzaco, Pol
Díaz Viñolas, David
García-Rubies, Antoni
Linares Prats, Cristina
Mariani, Simone
Martínez Ricart, Aurora
Matamalas Rodríguez, Neus
Medrano Cuevas, Alba
Pagès Escolà, Marta
Pérez Vallmitjana, Marta
Romero, Javier (Romero Martinengo)
Rovira Mestres, Graciel·la
Sanmartí Boixeda, Neus
Zabala i Limousin, Mikel
Keywords: Ecologia marina
Biodiversitat
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (Catalunya)
Parc Natural del Cap de Creus (Catalunya)
Marine ecology
Biodiversity
Montgrí, Medes Islands and Baix Ter Natural Park (Catalonia)
Creus, Cape Natural Park (Catalonia)
Issue Date: 2017
Abstract: Aquesta memòria recull els resultats del grup de treball del Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona relatiu al seguiment del medi marí al Parc Natural del Cap de Creus i al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter de l’any 2016, tal i com consta al plec de prescripcions amb expedient PTOP-2016-451 en compliment de la llei 19/1990 de 10 de desembre del Parlament de Catalunya, i amb les millores proposades a l’oferta tècnica homònima Els resultats dels treballs de camp tenen com a objectiu central l’avaluació de l’estat de les poblacions i dels hàbitats marins en relació tant amb les activitats humanes que es duen a terme als espais naturals estudiats com amb els factors ambientals. Així mateix s’analitza la seva evolució en el temps dels descriptors i s’intenta avaluar l’efecte de la protecció. El darrer objectiu és de detectar altres situacions de risc pel patrimoni natural com podrien ser l’arribada d’espècies alienes o invasores o bé els possibles efectes del canvi climàtic.
URI: http://hdl.handle.net/2445/120297
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seguiment 2016 Volum I.pdfVolum I10.39 MBAdobe PDFView/Open
Seguiment 2016 Volum II.pdfVolum II10.41 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons