Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/12032
Title: The extreme core allocations of the assignment game
Author: Núñez, Marina (Núñez Oliva)
Rafels, Carles
Keywords: Teoria de jocs
Game theory
Issue Date: 2001
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Abstract: Although assignment games are hardly ever convex, in this paper a characterization of their set or extreme points of the core is provided, which is also valid for the class of convex games. For each ordering in the player set, a payoff vector is defined where each player receives his marginal contribution to a certain reduced game played by his predecessors. We prove that the whole set of reduced marginal worth vectors, which for convex games coincide with the usual marginal worth vectors, is the set of extreme points of the core of the assignment game
Tot i que els jocs d'assignació, un model de mercat a dues bandes amb utilitat transferible, no són en general jocs convexos, en aquest treball donem una caracterització dels punts extrems del seu core que també és certa per als jocs convexos. Per a cada ordenació del conjunt de jugadors, definim un vector de pagaments on cada jugador rep la seva contribució marginal en cert joc reduït jugat pels seus predecessors. Demostrem que el conjunt de vectors de contribució marginal reduïts, que per als jocs convexos coincideixen amb els vectors de contribució marginal usuals, coincideix amb el conjunt d'extrems del core del joc d'assignació.
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E0165.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2001, E01/65
URI: http://hdl.handle.net/2445/12032
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
65.pdf246.65 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons