Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/120439
Title: Cultura i pensament anarquista entorn la sexualitat: 1900-1939
Author: Boyo Arias, Andrea
Director/Tutor: Mayayo i Artal, Andreu
Keywords: Història social
Sexualitat
Anarquisme
Treballs de fi de grau
Social history
Sex
Anarchism
Bachelor's thesis
Issue Date: 2017
Abstract: [cat] La creació de cultura constitueix una de les eines indispensables per a l'adveniment de la nova societat que promulgava el moviment llibertari. Durant el primer terç del segle passat, alguns sectors del moviment anarquista espanyol aportaren noves bases discursives entorn la planificació familiar, amb l'arribada d'idees neomaltusianes o eugenèsiques, descriminalitzant l'ús de mitjans anticonceptius o aportant noves perspectives per a la interpretació de la prostitució, la masturbació i l'homosexualitat. Obstant això, no ha estat un camp força premiat per la historiografia. El present treball estableix quins són els estudis entorn aquest camp, explotat de forma recent i disgregada, i encara amb molts camps per desenvolupar.
[eng] The creation of culture is one of the indispensable tools for the advent of the new society that promulgated the libertarian movement. During the first third of the last century, some sectors of the Spanish anarchist movement contributed new discursive bases around family planning, with the arrival of neo-Malthusian or eugenic ideas, decriminalizing the use of contraceptive means or providing new perspectives for the interpretation of prostitution, masturbation and homosexuality. However, it has not been a field that has been prized by historiography. The present work establishes the studies about this field, exploited in a recent and disaggregated way, and still with many fields to be developed.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutor:Andreu Mayayo i Artal
URI: http://hdl.handle.net/2445/120439
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Boyo, Andrea.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons