Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/120565
Title: L'estatus de les llengües a la República Catalana: una breu anàlisi del desenvolupament del debat
Author: Sendra Rovira, Montserrat
Vila i Moreno, F. Xavier (Francesc Xavier)
Keywords: Política lingüística
Planificació lingüística
Anàlisi del discurs
Language policy
Language planning
Discourse analysis
Issue Date: 14-Mar-2016
Publisher: L'Avenç
Abstract: [cat] Aquest article analitza el debat que s'ha produït a Catalunya en els darrers anys sobre l'estatus de les llengües en una eventual República Catalana independent. L'article comença analitzant com es planteja i com es rep el debat, en descriu els actors principals, n'estudia succintament l'evolució i finalment n'examina breument un dels temes centrals, la conveniència o no d'atorgar el grau de llengua oficial a la llengua castellana en la constitució del nou Estat.
[eng] This article analyzes the debate that has occurred in Catalonia in recent years on the status of languages in a possible future independent Catalan Republic. The article begins with an analysis of how the debate has arisen and how it has been received, describes the main actors involved, succinctly narrates its evolution and ends with a brief examination of one of its core issues, namely the convenience that Castilian be enshrined as an official language in the new State's constitution.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/320160/410323
It is part of: Els Marges: revista de llengua i literatura, 2016, vol. Març 2016, num. 108, p. 33-50
URI: http://hdl.handle.net/2445/120565
ISSN: 0210-0452
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
658491.pdf96.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.