Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/120836
Title: El què, qui, com de la cuina a la taula medieval
Author: Navarro Fuster, Rosa Mª
Director/Tutor: Comas, Mireia
Keywords: Hàbits alimentaris
Cuina medieval
Edat mitjana
Treballs de fi de grau
Food habits
Medieval cooking
Middle Ages
Bachelor's thesis
Issue Date: 2017
Abstract: [cat] La cuina i la taula de l’època medieval quan es mira de prop resulta ser una font molt important, que aporta detalls de la vida quotidiana d’un poble. Malgrat tot, quan s’explica la història d’aquest període, tan important a casa nostra, moltes vegades s’hi passa de puntetes sense aprofundir-ne gaire. El present treball pretén exposar, a través de la documentació consultada i de les receptes dels quatre receptaris medievals catalans, què, qui, com i a on es preparaven, cuinaven i menjaven aquells àpats medievals. Més que un estat de la qüestió és un viatge imaginari que permet observar, a cop d’ull i sense ser vist, tot el que representava preparar i servir unes bones menges. Des del mercat fins a la cuina on els mestres cuiners posaven tots els seus coneixements i experiència al servei de la taula reial i de la noblesa.
[eng] The kitchen and the table of medieval times, when you look closely, it is a very important source, which provides details of the daily life of a people. However, when discussing the history of this period, so important in our country, it often happens we don't go deep. This study aims to explain, through consulted documentation and the recipes included in the four Catalan medieval recipes, what, who, how and where they were preparing, cooking and eating those medieval meals. It is an imaginary journey to observe in and out, without being seen, what means to prepare and serve a good eat. From the market to the kitchen where the master chefs put all their knowledge and experience at the service of the Royal table and Nobility.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutor: Mireia Comas Via
URI: http://hdl.handle.net/2445/120836
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Navarro Fuster, Rosa. Maria.pdf2.11 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons