Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/120998
Title: Valoració per part dels alumnes de l'assignatura optativa 'Metodologia i cures bàsiques. Aplicació pràctica'
Author: Bernuz Cámara, M. Lourdes
Fabra, Montserrat
Getino Canseco, María Ramona
Gusiñé, Francesca
Olivé Ferrer, M. Carmen
Pardo Fernández, Andrea
Valls Molins, Roser
Keywords: Pràcticums
Avaluació formativa
Assignatures
Estudiants universitaris
Infermeria
Enquestes
Practicums
Formative evaluation
Subjects
College students
Nursing
Surveys
Issue Date: Dec-1998
Publisher: Àgora d'Infermeria SRL
Abstract: En aquest estudi es presenten els resultats de l'enquesta d'opinió que es va fer als alum­nes al finalitzar l'assignatura optativa de pràctiques, que es va posar en marxa en el curs 97/98 ,amb la finalitat de saber el grau de consecució dels: objectius generals de l'assignatura, habilitats en els procediments, organització i actituds i sentiments, referents a les diferents experiències viscudes a la unitat.
Note: Reproducció digital del document publicat en format paper
It is part of: Àgora d'Infermeria, 1998, vol. 2, num. 9, p. 11-14
URI: http://hdl.handle.net/2445/120998
ISSN: 1575-7668
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Infermeria de Salut Pública, Salut mental i Maternoinfantil)
Articles publicats en revistes (Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
515790.pdf3.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.