Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/121347
Title: Pla de llengües de la Universitat de Barcelona 2017-2020
Author: Universitat de Barcelona. Vicerectorat d'Estudiants i Política Lingüística
Keywords: Normatives i documents UB
Política lingüística
Universitat de Barcelona
Issue Date: 2018
Publisher: Edicions de la Universitat de Barcelona
Series/Report no: Normatives i Documents de la UB
Abstract: Aquest Pla de llengües té com a missió establir i desenvolupar la política lingüística a la Universitat de Barcelona durant els propers anys. La UB vol assumir el compromís que es deriva de la necessitat d’incorporar el multilingüisme en el si de la institució, com a resultat del context que estableix el nou marc de l’espai europeu d’educació superior, d’una banda, i de la clara vocació de projecció internacional de la Universitat, de l’altra.
Note: Document aprovat per la Comissió de Política Lingüística de 21 de novembre de 2017. Acord aprovat pel Consell de Govern de 14 de febrer de 2018.
Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/121351 i la versió en anglès a: http://hdl.handle.net/2445/121353
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08832
URI: http://hdl.handle.net/2445/121347
Related resource: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08832
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2238460
http://hdl.handle.net/2445/121351
http://hdl.handle.net/2445/121353
ISBN: 978-84-9168-093-2
Appears in Collections:Política Lingüística UB
Col·lecció Normatives i Documents - eBooks - (Publicacions i Edicions UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
plaLlengues2017-2020_cat.pdf621.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.