Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/121371
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMuñoz-Almagro, Carmen-
dc.contributor.advisorLaunes Montaña, Cristian-
dc.contributor.authorBautista Rodríguez, Carles-
dc.contributor.otherUniversitat de Barcelona. Departament d'Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física-
dc.date.accessioned2018-04-10T07:49:48Z-
dc.date.available2018-04-10T07:49:48Z-
dc.date.issued2017-10-25-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2445/121371-
dc.description.abstract[cat] INTRODUCCIÓ. La susceptibilitat a la malaltia pneumocòccica invasiva (MPI) es correlaciona amb l’edat i els nens són el grup amb major inicidéncia de malaltia. El paper del sistema immunològic innat, concretament la MBL (mannose-binding lectin) i la seva relació amb la MPI no està ben definit. OBJECTIUS. Els objectius d’aquesta tesi doctoral son determinar la prevalença de genotips responsables de nivells baixos de MBL sèrica en pacients amb MPI segons els grup d’edat i el potencial invasiu associat al serotip de pneumococ. MATERIAL I MÈTODE. Es realitzen dos estudis. El primer és un estudi prospectiu de 2 anys on s’inclouen pacients amb MPI i s’avalua el potencial invasiu del pneumococ causant d’infecció i els genotips associats a nivells sèrics baixos de MBL. El segon estudi és un retrospectiu de 16 anys on es valoren les mateixes variables en una cohort de nens diagnosticats de meningitis pneumocòccica. RESULTATS. Els nens menors de 2 anys tenen una freqüència major de genotips associats a dèficit sèric de MBL en comparació amb altres grups d’edat (31.0% vs 11.9%; p=0.031). També existeix una proporció major d’aquest tipus de genotips en nens menors de 2 anys amb MPI causada per serotips de baix potencial invasiu en comparació amb altres grups d’edat (46.2% vs 13.2%; p=0.02). Els nens menors de 12 mesos amb meningitis pneumocòccica tenen 7 vegades més risc de tenir un genotip associat a dèficit sèric de MBL en comparació amb altres grups d’edat (p<0.01). A mes, la proporció de nens amb dèficit genètic de MBL fou significativament major en els menors de 12 mesos amb meningitis pneumocòccica causada per serotips oportunistes (p<0.05). CONCLUSIONS. Els nens menors de 2 anys amb genotips associats a dèficit sèric de MBL tenen major risc de MPI i, en particular, malaltia causada per serotips de baix potencial invasiu. El dèficit de MBL determinat genèticament augmenta el risc de meningitis pneumocòccica en nens menors de 12 mesos, especialment si estan colonitzats per serotips de baix potencial invasiu a nivell nasofaringi.-
dc.description.abstract[eng] INTRODUCTION. Children <2 years of age have higher risk of Invasive pneumococcal disease (IPD) than adult population. The complex interaction between host factors and virulence determinants of the pneumococcus may be responsible for developing IPD. MBL is a human serum protein of the innate immune system. The objective of this Thesis is to evaluate the prevalence of MBL genotypic deficiency in patients with IPD according to age, serotype attack rate characteristics and clinical manifestations. METHODS: The first study is a 3-year prospective study (February 2010-March 2013) including patients with IPD attended in two Hospitals from Catalonia, Spain. The second study is a 16-year retrospective study (January 2001 to March 2016) including patients ≤ 18 years with PM. Variables including attack rate of pneumococcal serotype and MBL2 genotypes associated with low serum MBL levels were recorded. RESULTS: 147 patients were included in the first study. Children <2 years showed a higher frequency of MBL-low genotypes compared to the other patients (31.0% vs. 11.9% p=0.031). A sub-analysis of patients considering age and attack rate of serotype revealed a significantly high proportion of MBL-low genotypes in children <2 years with IPD caused by opportunistic serotypes vs other patients 46.2% vs. 13.2%; P=0.02. No significant differences were observed comparing the proportion of MBL-low genotypes in children <2 years infected by high-attack rates serotypes vs. other patients: 18.8% vs 10.0% P=0.59. Forty-eight patients were included in the second study. Children ≤ 12 month-old had a 7-fold risk of having a low-MBL genotype in comparison to other ages (p<0.01). A sub-analysis of patients by age group revealed considerable proportions of carriers of low-MBL genotypes among those ≤ 12 month-old with PM caused by opportunistic serotypes (54.5%), admitted to the PICU (46.7%) and of White ethnicity (35.7%). These proportions were significantly higher than in older children (p<0.05). CONCLUSION: These data suggest that pneumococcal serotypes with low-attack rate have more opportunities to cause invasive disease in young children with a genetically determined low-MBL production, especially PM in children ≤12 month-old. MBL may have an important role in the episodes caused by non-high invasive disease potential serotypes.-
dc.format.extent168 p.-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat de Barcelona-
dc.rights(c) Bautista, 2017-
dc.subject.classificationPediatria-
dc.subject.classificationMalalties infeccioses en els infants-
dc.subject.classificationInfeccions per pneumococs-
dc.subject.otherPediatrics-
dc.subject.otherCommunicable diseases in children-
dc.subject.otherMeningitis-
dc.subject.otherPneumococcal Infections-
dc.titleRelació entre la malaltia pneumocòccica invasiva i el dèficit genètic de MBL (mannose-binding lectin)-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.date.updated2018-04-10T07:49:48Z-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/471529-
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CBR_TESI.pdf2.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.