Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/121566
Title: És apropiada l'activitat física que fan els nostres escolars? Existeix correlació entre l'índex de massa corporal i les característiques de l'activitat física desenvolupada?
Author: Calvo-Terrades, Mar
Sevilla-Moya, Joan Carles
Javierre Garcés, Casimiro F.
Jiménez González, Rafael
Keywords: Condició física
Educació física
Pes corporal
Salut pública
Obesitat en els infants
Escolars
Physical fitness
Physical education and training
Body weight
Public health
Obesity in children
School children
Issue Date: Apr-2011
Publisher: Societat Catalana de Pediatria
Abstract: Fonament. Un dels objectius de la salut pública és la promoció d'un estil de vida actiu. La població infantil és clau, ja que l'activitat física (AF) és necessària per a un creixement saludable; és molt difícil canviar hàbits a partir de l'adolescència i el sedentarisme és factor causal de patologia i d'obesitat infantil. Objectiu. Conèixer les característiques de l'AF realitzada pels nostres escolars, estimar el temps destinat a conductes sedentàries (screen-time) i analitzar la relació entre índex de massa corporal (IMC), AF i screen-time. Mètode. Participants: 329 escolars (medi rural) prèvia obtenció del consentiment informat. Variables estudiades: IMC; AF i screen-time (enquesta de 7 dies i test K13 Plus d'AF). Resultats. Descriptius (mitjana ± DE): edat 7,2 ± 2,6 anys. IMC 17,3 ± 3,2 kg/m2 , Z-score IMC 0,12 ± 1,1. Screentime 59,4 ± 43,4 minuts/dia. Tipus AF (minuts/dia): intensitat lleu 34,7 ± 29,9, moderada 59,07 ± 52, elevada 26,2 ± 27,5. Puntuació test K13 Plus d'AF 5,5 ± 1,9 (puntuació equivalent a regular). Anàlisi correlació: significativa inversa entre IMC i AF de moderada intensitat (coeficient de Pearson -0,130; p = 0,018). Conclusions. En general, els valors mitjans dels infants avaluats corresponen amb els considerats aconsellables actualment, tot i que possiblement cal optimitzar les recomanacions vigents. En la prevenció del sobrepès/obesitat infantil cal considerar la correlació IMC/AF de moderada intensitat. S'han de promoure intervencions adreçades a augmentar el temps d'AF d'intensitat lleu i moderada, i a evitar un augment de l'screen-time. La piràmide d'AF pot ser una bona eina per al consell i ensenyament a les famílies.
Note: Reproducció del document publicat a: http://webs.academia.cat/revistes_elect/view_document.php?tpd=2&i=1712
It is part of: Pediatria Catalana, 2011, vol. 71, num. 2, p. 47-54
URI: http://hdl.handle.net/2445/121566
ISSN: 1135-8831
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Ciències Fisiològiques)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
614672.pdf444.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.