Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/12164
Title: Love in Plutarch: the necessary Platonic correction of Plato
Author: Gilabert Barberà, Pau
Keywords: Eros (Divinitat grega)
Matrimoni
Amor
Erotisme
Estudis de dones
Filosofia grega
Misogínia grega
Plutarc. Amatorius
Eros (Greek deity)
Marriage
Plató, 428 o 7-348 o 7 aC
Love
Erotica
Women's studies
Greek philosophy
Greek misogyni
Plutarch. Amatorius
Plato
Issue Date: 2009
Abstract: Amb ocasió del simposi internacional dedicat a l'amor a Plutarc, aquest treball fou presentat per mostrar fins a quin punt Plutarc, sobre tot al seu Eròtic i des de paràmetres estrictament platònics, amb l'ajut d'una lògica elemental i alhora rigorosa, es limita a corregir platònicament Plató per tal que éros i philía puguin ser atribuïts també al amor conjugal.
Note: Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/12162 i en català: http://hdl.handle.net/2445/12163
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/12162
http://hdl.handle.net/2445/12163
URI: http://hdl.handle.net/2445/12164
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Filologia Clàssica, Romànica i Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Plutarco León eng 12164.pdf188.19 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons