Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/122046
Title: Dinamització del sector forestal a través dels actius financers forestals
Author: Perramon Ayza, Joaquim Maria
Keywords: Economia forestal
Finances
Catalunya
Forestry economics
Finance
Catalonia
Issue Date: 6-Apr-2018
Abstract: [cat] Un percentatge rellevant de la superfície forestal de Catalunya no es gestiona. Partint d’un model de gestió forestal típic, es proposa un mecanisme financer per a resoldre el problema de la manca de gestió. La proposta es fonamenta en una anàlisi econòmica del sector forestal que es presenta en document annex.
[eng] A significant percentage of the forest area of Catalonia is not managed. Based on a typical forest management model, a financial mechanism is proposed to solve the problem of lack of management. The proposal is based on an economic analysis of the forestry sector that is presented in an annex document.
It is part of: Ponència a: Seminari IAFI- UB, 6 d'abril de 2018
URI: http://hdl.handle.net/2445/122046
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Grup de Recerca IAFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Actius Financers Forestals x Joaquim Perramon 060418.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons