Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/122213
Title: Catalunya en el marc de les regions europees: l'Euroregió Pirineus-Mediterrània
Author: Aranda, Cristina
Montolio, Daniel
Keywords: Mediterrània (Regió)
Mediterranean Region
Issue Date: 2005
Publisher: Generalitat de Catalunya
Abstract: Un cop superades les fases inicials de la integració econòmica a Europa, actualment les economies (països, regions o ciutats) que en formen part es troben davant nous reptes en el marc d'un nou escenari macroeconòmic tant europeu com mundial. Així, l'Europa del segle xxi s'ha proposat assolir una sèrie d'objectius socials i econòmics que es varen establir de forma oficial a la reunió dels líders europeus que es va celebrar al març del 2000 a Lisboa. Entre aquests, es troba la realització de la societat del coneixement, l'aprofundiment en el mercat interior, la creació del clima idoni per a les inversions i la construcció d'un mercat de treball integrador i flexible, que tingui com a prioritat la formació i la inversió en capital humà i que, per tant, ajudi a millorar la cohesió social.
Note: Reproducció del document publicat a: http://economia.gencat.cat/web/.content/documents/articles/arxius/catalunyaenelmarcdelesregionseuropeesl_euroregiopirineus-mediterrania.pdf
It is part of: Nota d'Economia, 2005, vol. 3, num. 80, p. 9-40
URI: http://hdl.handle.net/2445/122213
ISSN: 0213-3644
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
523141.pdf639.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.