Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/122496
Title: Recursos d'informació sobre salut entre els adolescents: ni biblioteca (pública) ni centre d'atenció primària
Author: Vall Casas, Aurora
Boté, Clara
Hernández-Rabanal, Carme
Keywords: Biblioteques públiques
Centres d'atenció primària
Adolescents
Salut
Alfabetització
Congressos
Public libraries
Community health services
Teenagers
Health
Literacy
Congresses
Issue Date: May-2018
Abstract: [cat] En el marc d’una recerca més àmplia sobre qualitat de la informació sobre salut a Internet, s’analitza el comportament dels adolescents a l’hora de buscar informació sobre aquesta temàtica. Els objectius són identificar quins recursos utilitzen davant d’una demanda d’informació sobre salut, saber si consideren la biblioteca pública (BP) i/o el centre d’atenció primària (CAP) com a llocs a on informar-se, i conèixer com creuen que BP i CAP poden ajudar-los a estar més ben informats. S’ha passat una enquesta a estudiants de batxillerat, els resultats de la qual mostren que els tres recursos més freqüents són família, professionals de la salut i webs, i que hi ha un escàs coneixement del CAP i la BP com a recursos informatius sobre salut.
[eng] Within the framework of a wider research project on quality of health-related information on the Internet, we have analyzed the information-seeking behavior of adolescents when looking for information on this subject. The goals are to identify which resources they use when looking for health information, to understand whether they consider the public library (BP) and / or the primary healthcare center (CAP) as facilities where they can be informed, and to know how they think that BP and CAP can help them to be better informed. A survey was administered to high school students. The results show that the top three most frequent information resources are family, health professionals and websites, and there is little knowledge about CAP and BP as information resources.
It is part of: Comunicació presentada a: 15es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació: Diversitat de BiDes. Barcelona: 10 i 11 de maig de 2018
URI: http://hdl.handle.net/2445/122496
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Presentacions (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vall_Boter_HernandezRabanal_JCD_2018.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons