Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/122682
Title: Les fronteres interiors de Catalunya: una aproximació geoadministrativa
Author: Clavero Masana, Roger
Director/Tutor: Tort i Donada, Joan, 1958-
Keywords: Geografia
Ordenació del territori
Divisions administratives i polítiques
Fronteres
Catalunya
Treballs de fi de grau
Human geography
Regional planning
Administrative and political divisions
Boundaries
Catalonia
Bachelor's thesis
Issue Date: Oct-2017
Abstract: Respecte a l’estructura del treball, hem volgut començar per situar al lector en relació amb els estu-dis relacionats amb el fet fronterer, tot seguint un esquema cronològic. Entenem que el projecte en què hem participat marca una nova fita i té un objectiu diferent al que podien tenir, amb anterior-ritat, altres estudis fronterers. En aquest mateix primer apartat aprofitarem per fer un repàs a alguns dels textos que més ens han servit de guió a l’hora d’intentar comprendre el concepte de frontera, partint de la base que no és pas senzill i que, segons com, pot tenir diferents interpretacions.
Note: Treballs Finals de Grau en Geografia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutor: Joan Tort i Donada
URI: http://hdl.handle.net/2445/122682
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Geografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Clavero Masana, Roger.pdf4.07 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons