Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/122802
Title: Sistema de re-identificació de persones basat en característiques facials i contextuals
Author: Cola Saborit, Alexandre
Director: Talavera Martínez, Estefanía
Radeva, Petia
Keywords: Identificació biomètrica
Visió per ordinador
Programari
Treballs de fi de grau
Reconeixement facial (Informàtica)
Interacció social
Biometric identification
Computer vision
Computer software
Bachelor's thesis
Human face recognition (Computer science)
Social interaction
Issue Date: 2-Feb-2018
Abstract: [ca] En el 2003 Gordon Bell va crear un diari de vida, el qual registrava de forma automàtica la vida quotidiana per mitjà de càmeres portables (wearable cameras), on es recopilaven imatges des del punt de vista de primera persona. Una pregunta natural que apareix és: com podem recuperar totes les imatges on apareix la mateixa persona? El concepte de re-identificació s’utilitza per a tornar a detectar persones que s’havien localitzat anteriorment en altres imatges. Amb cada detecció s’acumula més informació per facilitar noves deteccions. En aquest treball es proposa la re-identificació de persones per mitjà d’aspectes facials i contextuals a través d’imatges egocèntriques. A més, s’implementa un algoritme de distorsió del rostre de les persones que apareixen en les imatges, per tal de garantir la privacitat d’aquestes.
Note: Treballs Finals de Grau d'Enginyeria Informàtica, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2018, Director: Estefanía Talavera Martínez i Petia Radeva
URI: http://hdl.handle.net/2445/122802
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Enginyeria Informàtica
Programari - Treballs de l'alumnat

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
codi_font.zipCodi font107.58 MBzipView/Open
memoria.pdfMemòria7.13 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons