Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/122994
Title: El comportament de la fusta i de l'arbre com a paradigma escultòric: estudi d'una mostra dels escultors que treballen amb tronc o amb biga a l'Estat espanyol (1959-1987)
Author: Valle, Joan
Director/Tutor: Mayné Torras, Joan
Keywords: Talla en fusta
Wood carving
Issue Date: 1-Jan-1988
Abstract: [cat] Freqüentment els escultors parlen tot emprant termes com "el llenguatge de la matèria” o "el respecte per la naturalesa dels materials" . Això passa especialment a una part dels escultors nascuts en la primera meitat del segle, encara que també fan servir aquestes paraules altres escultors més joves. Generalment, es parla de matèries i no de materials, en considerar que les matèries tenen un pes específic originat pel que hem anomenat comportaments propis i la seva utilització històrica, mentre que als materials els manca aquesta peculiaritat històrica: són generalment novedosos, molts d'ells d'origen industrial, i s'han incorporat a la pràctica escultòrica recentment. Diversos autors atribueixen a Brancusi l'origen de la proposta que estableix el respecte per les propietats de la matèria com a una característica de l'escultura moderna. Són molts els escultors que han partit d'aquest principi i han continuat elaborant el llenguatge de la matèria com un recurs escultòric, fins a l'actualitat. La proposta d'investigació parteix d'aquesta filosofia en que es considera la matèria com un agent, més que com un pacient; és a dir, com una entitat capaç de manifestar les seves peculiaritats. Pressuposem que, quan l'escultor escull la matèria amb un plantejament similar a l'exposat en el paràgraf anterior, és perquè ja té una actitud d'estima cap a ella, en la mesura que intenta valorar la peculiar idiosincràsia del suport escollit. Per tant, es considera que l'elecció de la matèria ja condiciona, o ve condicionada (indistintament) pel propòsit inicial, per la disposició vers l'escultura, pel món referencial, pel mètode de treball, pels procediments, i pels resultats. En la nostra recerca, i amb el fi de concretar més, hem delimitat la hipòtesi de treball de la manera següent: La utilització de la fusta en la pràctica escultòrica, des de la perspectiva del comportament, pressuposa l'assumpció del pes cultural i tradicional que ha acumulat aquesta matèria al llarg de la seva història; hi destaquen tres aspectes fonamentals: la percepció plàstica de la natura i de l'arbre; la participació dels components simbòlics, tradicionals o primitius implícits en les societats primàries i arcaiques; i el contacte directe amb la matèria, amb la conseqüent aplicació dels procediments artesanals. En la proposta inicial d'aquesta tesi tenim en compte el matis temporal regressiu que comporta aquesta pràctica, en la mesura que s'hi recullen aspectes derivats d'una dinàmica obsoleta, generalment relacionada amb cultures de tecnologia rudimentària i que tenen un contacte directe amb la natura.
URI: http://hdl.handle.net/2445/122994
http://hdl.handle.net/10803/585966
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Estructura de la Imatge i de l'Entorn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.JAVM_1de19.pdf11.18 MBAdobe PDFView/Open
02.JAVM_2de19.pdf37.07 MBAdobe PDFView/Open
03.JAVM_3de19.pdf33.91 MBAdobe PDFView/Open
04.JAVM_4de19.pdf13.5 MBAdobe PDFView/Open
05.JAVM_5de19.pdf9.9 MBAdobe PDFView/Open
06.JAVM_6de19.pdf15.51 MBAdobe PDFView/Open
07.JAVM_7de19.pdf39.12 MBAdobe PDFView/Open
08.JAVM_8de19.pdf29.57 MBAdobe PDFView/Open
09.JAVM_9de19.pdf13.66 MBAdobe PDFView/Open
10.JAVM_10de19.pdf30.25 MBAdobe PDFView/Open
11.JAVM_11de19.pdf45.76 MBAdobe PDFView/Open
12.JAVM_12de19.pdf4.78 MBAdobe PDFView/Open
13.JAVM_13de19.pdf66.86 MBAdobe PDFView/Open
14.JAVM_14de19.pdf9.74 MBAdobe PDFView/Open
15.JAVM_15de19.pdf83.4 MBAdobe PDFView/Open
16.JAVM_16de19.pdf28.55 MBAdobe PDFView/Open
17.JAVM_17de19.pdf4.54 MBAdobe PDFView/Open
18.JAVM_18de19.pdf94.73 MBAdobe PDFView/Open
19.JAVM_19de19.pdf33.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.