Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/123291
Title: A tool for the stating of cahexia in càncer patients: CAchexia SCOre (CASCO)
Author: Argilés Huguet, Josep Ma.
López-Soriano, Francisco J.
Busquets Rius, Sílvia
Keywords: Caquèxia
Classificació
Programari
Cachexia
Classification
Computer software
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: La caquexia és una síndrome que s'observa en moltes condicions patològiques com el càncer, la MPOC, la sèpsia o la insuficiència cardíaca crònica. Avui en dia no hi ha algun cap tipus d'eina per classificar el grau de severitat de la caquèxia i conseqüentment poder prendre decisions sobre el seu tractament i mesures de suport. Tenint en compte això, investigadors de la Universitat de Barcelona han desenvolupat una eina que dóna un valor numèric entre el 0 i el 100 que té en compte els cinc principals paràmetres implicats en la síndrome caquèctica: 1. pèrdua de pes corporal i composició; 2. Inflamació, alteracions metabòliques i immunosupressió; 3. activitat física; 4. anorèxia i 5. qualitat de vida. L'eina consta de tres qüestionaris diferents: CASC-IN, CASCO i miniCASCO. CASC-IN permet decidir si el pacient pateix caquèxia o precaquèxia. CASCO classifica els pacients caquèctics depenent de la gravetat de la caquèxia en 4 grups: sense caquèxia, caquèxia lleu, moderada o severa; i miniCASCO és una versió simplificada per avaluar el grau de caquèxia que correlaciona perfectament amb CASCO.
Note: Projecte: AVCRI137
Requeriments tècnics: funciona en Windows, Mac o Linux, i funciona en tots els navegadors. També funcional en tauletes i telèfons mòbils Android o iPhone
L'accés al manual i al programari no estarà disponible fins la fi de la data d'embargament. Si esteu interessats a accedir-hi, contacteu amb idea@fbg.ub.edu
URI: http://hdl.handle.net/2445/123291
Appears in Collections:Programari (Bioquímica i Biomedicina Molecular)
Programari - Recerca

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CodiFontCASCO.zipCodi Font1.03 MBzipView/Open    Request a copy
Manual d'usuari CASCO.pdfManual3.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Embargat   Document embargat fins el 1-6-2023


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.