Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/123525
Title: Nou disseny de l’espai al CRAI Biblioteca de Biologia de la Universitat de Barcelona
Author: Font, Montserrat
Bas, Blanca
Borrero, Raquel
Keywords: Disseny arquitectònic
Biblioteques universitàries
Architectural design
Academic libraries
Universitat de Barcelona. CRAI Biblioteca de Biologia
Issue Date: Jul-2018
Abstract: [cat] L’Espai Europeu d'Educació Superior junt amb els canvis de les tecnologies de la informació, obliguen a adaptar espais i serveis amb l'objectiu de satisfer les noves necessitats de la comunitat universitària. El CRAI Biblioteca de Biologia Universitat de Barcelona estudia, redissenya i reestructura els seus espais per donar resposta al nou escenari, creant espais més flexibles i multifuncionals, amortitzant i donant una major utilitat. Es detecten beneficis, barreres i actuacions futures.
[eng] The European Higher Education Area, together with the information technology changes, make it necessary to adapt spaces and services in order to meet the new needs of the university community. The CRAI Biology Library of the University of Barcelona studies, redesigns and restructures its spaces to respond to the new scenario, creating more flexible and multifunctional spaces, amortizing and giving a greater utility. Benefits, barriers and future actions are detected.
It is part of: Comunicació a: X Congreso CIDUI 2018: Espacios de aprendizaje: agentes de cambio en la universidad. 4, 5 y 6 de julio de 2018. Girona
URI: http://hdl.handle.net/2445/123525
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Presentacions (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nou_disseny_espai_CRAI_Biologia_UB.pdf451.57 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons