Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/123542
Title: Poetics of Depression: Mental Illness and Suicide in Sylvia Plath and Anne Sexton’s Poetry
Author: Otal Torres, Alejandro
Director: Escoda, Clara
Keywords: Poesia
Suïcidi
Depressió psíquica
Treballs de fi de grau
Poetry
Suicidio
Mental depression
Bachelor's thesis
Plath, Sylvia
Sexton, Anne, 1928-1974
Issue Date: 19-Jun-2018
Abstract: [eng] The aim of this dissertation is to analyse the representation of depression and suicide in 20th century Confessional poetry, focusing on the works of Sylvia Plath and Anne Sexton. To begin with, this study will contextualise both poets, taking into account their biographies, their British-American historical and socio-cultural context, the situation of women at the time, and the view on depression and suicide society held in the 1950s and 1960s. Then, the literary movement to which Plath and Sexton belong, Confessional poetry, will be introduced; after this, the study will move on to analyse the poets’ works and tackle diverse aspects such as the portrayal of different psychological states, the addressing of suicidal tendencies, the similarities between the poets, and the literary evolution they follow until their deaths. When analysing Plath and Sexton, previous studies have often overlooked the separation between the poetic ‘I’ and the author; this study intends to analyse both poets, their context, and their works, always bearing in mind the independence of the ‘I’ persona.
[cat] L'objectiu d'aquest treball és el d’analitzar la representació de la depressió i el suïcidi en la poesia Confessional del segle XX, centrant-se en les obres de Sylvia Plath i Anne Sexton. Per començar, aquest estudi contextualitzarà ambdues poetesses, tenint en compte les seves biografies, el context històric i sociocultural, la situació de les dones i la visió que la societat tenia de la depressió i el suïcidi en aquella època. A continuació, s'introduirà el moviment literari al qual les autores pertanyen, és a dir, la poesia confessional; després d'això, l'estudi passarà a analitzar les obres de les poetesses i abordarà diversos aspectes, tals com la representació de diferents etapes psicològiques, l'adreçament de tendències suïcides, les similituds entre les poetesses i l'evolució literària que segueixen fins a la seva mort. En analitzar Plath i Sexton, estudis anteriors sovint passen per alt la separació del ‘jo’ poètic i l'autor degut a la natura del seu corrent literari; aquest estudi pretén analitzar les poetesses, el seu context i les seves obres, sempre tenint en compte la independència del ‘jo’ líric.
Note: Treballs Finals del Grau d'Estudis Anglesos, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutora: Clara Escoda Agustí
URI: http://hdl.handle.net/2445/123542
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estudis Anglesos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Otal, Alejandro TFG.pdf.pdf830.81 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons