Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/123722
Title: Memòria de Restauració de l'incunable 953: "Christophori Landini Flore[n]tini in P. Vergilii interp[re]tat[i]o[n]es, p[ro]oemiu[m] ad Petru[m] medicu[m] magni Laure[n]ti filiu[m]"
Author: Universitat de Barcelona. CRAI Taller de Restauració
Andrades Márquez, Tana
Rossell Badia, Anna
Florensa Flix, Montserrat
Bartrès Gordils, Cristina
Carnero, Elena
Magrinyà Panadès, Laura
Keywords: Conservació i restauració de llibres
Incunables
Enquadernació
Guardes (Enquadernació)
Paper
Pergamí
Universitat de Barcelona. CRAI Taller de Restauració
Issue Date: Jun-2018
Series/Report no: Memòria de la restauració; 2017-61 (Inc 953)
Abstract: [cat] Incunable en mal estat de conservació degut a un atac de xilòfags. Les nombroses pèrdues i estrips dificulten la manipulació i la consulta posant en risc la seva conservació. És per això que considerem prioritari intervenir-hi, perquè les alteracions no vagin a més, i per tal que es pugui digitalitzar, consultar i manipular sense que perill per a la conservació. S’ha fet la restauració per retornar-li la funcionalitat i assegurar una bona conservació futura. [esp] Incunable en mal estado de conservación debido a un ataque de xilófagos. Las numerosas pérdidas y desgarros dificultan la manipulación y la consulta poniendo en riesgo su conservación. Es por esto que consideramos prioritario intervenirlo, para que las alteraciones no vayan a más, y para que se pueda digitalizar, consultar y manipular sin peligro para la conservación. Se ha hecho la restauración para devolverle la funcionalidad y asegurar una buena conservación futura.
[eng] Incunabula in poor condition due to an attack of xylophages. The numerous losses and tears make manipulation and consultation difficult, putting their conservation at risk. That is why we consider it a priority to intervene, so that alterations do not go further, and so that we can digitize, consult and manipulate without danger for conservation. The restoration has been made to restore functionality and ensure a good future conservation.
Note: Virgili Maró, Publi, 70 aC-19 aC. Christophori Landini Flore[n]tini in P. Vergilii interp[re]tat[i]o[n]es, p[ro]oemiu[m] ad Petru[m] medicu[m] magni Laure[n]ti filiu[m]. 1492. (Incunable 953)
URI: http://hdl.handle.net/2445/123722
Related resource: https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInstitution&query=any,contains,b2246084*
Appears in Collections:Taller de Restauració (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Inc 953_incunable Virgili 1492.pdf5.17 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons