Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/124088
Video

Per visualitzar vídeos amb el reproductor JW Player del Dipòsit Digital es recomana usar el navegador Firefox

Title: Excipients potencialment perillosos per neonats
Author: Esteve Sureda, Ariadna
Giménez, M. Carme
Oliva, Marta
Ortega, Natalia
Director/Tutor: March Pujol, Marian
Keywords: Educació dels pacients
Farmàcia
Excipients
Infants nadons
Pràcticums
Patient education
Pharmacy
Excipients
Newborn infants
Practicums
Issue Date: Jun-2018
Abstract: Els excipients són substàncies no actives emprades en la formulació de la majoria d’especialitats farmacèutiques per tal de garantir una millor seguretat, eficàcia i biodisponibilitat de la formulació final dels medicaments, facilitant la seva fabricació, l’emmagatzemament i acceptació del medicament per part del pacient. Aquests poden presentar diferents funcions (diluents, conservants, emulsionants,...) segons la forma farmacèutica en què es troben.
Note: Treballs d'Educació Farmacèutica als ciutadans. Unitat Docent d'Estades en Pràctiques Tutelades. Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona. Curs: 2017-2018. Tutors: Raquel Aguilar i Marian March Pujol.
URI: http://hdl.handle.net/2445/124088
Appears in Collections:Treballs de l'alumnat - Facultat de Farmàcia - Educació Farmacèutica als ciutadans (Estades en pràctiques Tutelades)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.PRESENTACIO_EXCIPIENTS.pdfpresentació_excipients2.37 MBAdobe PDFView/Open
2.TREBALL_EXCIPIENTS.pdftreball_excipients1.68 MBAdobe PDFView/Open
3. DIPTIC_EXCIPIENTS.pdfdíptic_excipients920.27 kBAdobe PDFView/Open
4.VIDEO_EXCIPIENTS.mp4video_excipients119.32 MBmp4View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons