Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/124164
Title: Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques (març 2018)
Author: Anderson, Miriam
Keywords: Dret civil
Catalunya
Civil law
Catalonia
Issue Date: 26-Jul-2018
Publisher: Universitat Pompeu Fabra
Abstract: Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques d'1 de març de 2018 (conflicte d'interessos: acceptació d'atribucions successòries en representació de fills menors, quan els progenitors també estan interessats en l'herència) i de 20 de març de 2018 (hipoteca sobre habitatge afecte a dret d'ús)
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.indret.com/pdf/1397.pdf
It is part of: InDret. Revista para el Análisis del Derecho, 2018, vol. 2018, num. 3, p. 1-12
URI: http://hdl.handle.net/2445/124164
ISSN: 1698-739X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Privat)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
681416.pdf200.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.